Projecte

Ampliació i reforma de vestuaris municipals en el complex esportiu

Innovació Innovació

Zona d'equipaments esportius municipals - Riudoms

Treballs consistents en la construcció d'un nou edifici per a vestuaris i la reforma dels existents a l'interior del Complex Esportiu Municipal de Riudoms.

El projecte es va caracteritzar per la realització de fonamentació del nou edifici mitjançant penetració de pilots prefabricats a una profunditat mitjana de 11 metres a causa de les característiques del terreny, així com la posada en comú d'espais i instal·lacions entre edifici nou i existent, amb la col·locació de claraboia central translúcida com a element d'unió.